מדיניות פרטיות – Proshape
מאחר שהגוף ו/או האתר ו/או המפעיל פרושייפ (כולם יקראו בהתאמה :”השותפות “)  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. (להלן-“האתר”) החליטה השותפות לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש/ים לקיים מדיניות זו.

מדניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מופנית גם למין השני במקומות הרלוונטיים.  

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי השותפות ביחס לפרטיות המשתמשים באתר/ים, וכיצד משתמשת השותפות  במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר/ים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. 

כללי
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, קרי,  בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיוצ”ב. זהו כאמור המידע שאתה מוסר ביודעין ומרצונך האישי, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר/ים תידרש להשאיר את פרטת האישים כגון מס’ טלפון כתובת דוא”ל וכיו’צב. כמו כן חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים 
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר/ים או בעת רכישת מוצרים בהם, השותפות תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 
הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותי האתר המשתנים מעת לעת. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר/ים לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים לרבות פרסום מידע ותכנים. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את השותפות יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
השותפות  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי  מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, בהסכמתך למדניות הפרטיות הזו הנך נותן הסכמתך כאמור, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. השותפות  לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 
השותפות  לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

  1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
  2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין השותפות שתחייב חשיפת פרטיך.
  3. אם תבוצע על ידך באתר/ים, פעולות שבניגוד להוראות הדין.  
  4. אם וככל יתקבל צו שיפוטי המורה לשותפות למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  5. אם השותפות תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו אחר ו/או בכלל – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

Cookies – “עוגיות” 
אתר השותפות משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע וכן לצרכים אחרים נוספים.

באפשרותך להימנע מקבלת Cookies  -הדפדפנים השונים – כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה ו/או ההגדרות  של הדפדפן בו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 
השותפות מתירה ו/או תתיר בעתיד ו/או שומרת את אפשרותה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר/ים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות אם וככל תצפה בהם. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של השותפות. 

אבטחת מידע 
השותפות מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע וכן מיישמת השותפות באתר/ים שבבעלותה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, השותפות לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל דוא”ל info@proshape.co.il או בוואטסאפ למספר 050-9110661.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. 

העברות נתונים בינלאומיות
ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.

פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר/ים שלנו או מוסרים לפרסום באתר/ים שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. השותפות לא יכולה למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

באישור מדניות פרטיות זו הנך מביע הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף זה.

רשתות חברתיות ומידע אישי 
ייתכן כי באתר/ים תהינה האפשרות לשיתוף וקישור תכנים מהאתר/ים באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

האתר/ים  עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. דע כי התכנים שאתה טוען לאתר אינם פרטיים או חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. הנך נדרש לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

שינויים במדיניות הפרטיות 
השותפות מעדכנת את המדיניות מעת לעת, באמצעות פרסום של גרסה חדשה בין היתר באתר/ים על כן הנך נדרש לבדוק מעת לעת האם חל שינוי והנך נדרש להבין את מהות השינוי אם ונעשה, בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר/ים ו/או באמצעות דוא”ל והכל לפי בחירתה של השותפות

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש וזאת בהודעת סמס או וואטצאפ למספר- 050-9110661. 

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 דמי הביטול הם 5% או 100 ₪ הנמוך מבינהם
לאחר בירור פנייתך יש ל החזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חנותנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה , לא ניתן יהיה לזכות בגין מוצר זה.

ב. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם( נדרש צילום הפגום ) לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי
החזרה או דמי טיפול.
ג.חשוב לציין כי כל המוצרים נבדקים לפני שילוח. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981
ג.במקרה שלקוח יקבל SMS מחברת השילוח צ׳יטה או כל חברה שילחיות אחרת הכפופה ל- פרושייפ ,ולא יאסוף את המשלוח בזמן הנקוב המשלוח יוחזר אל פרושייפ והלקוח יחויב 16.90 שח+מעמ.

 

סימון תזונתי

ב-100 גרם
אבקה

מוכן

אנרגיה (קלוריות)

350

177

סך השומנים (גרם) מתוכם:

3

1.5

חומצות שומן רוויות (גרם)

1.25

0.5

חומצות שומן טרנס (גרם)

פחות מ-0.5

פחות מ-0.5​

כולסטרול (מ"ג)

48

24

נתרן (מ"ג)

794

397

פחמימות (גרם) מתוכן:

41

20.5

מתוכן סוכרים (גרם)

2

1

כפיות סוכר

0.5

0.22

סיבים תזונתיים (גרם)

4.5

2.25

חלבונים (גרם)

38

19

רכיבים: חלבון מי גבינה, קמח חיטה מלא (גלוטן חיטה), קמח לבן (גלוטן חיטה), גלוטן חיטה, שיבולת שועל (גלוטן), אריטריטול, חלבון ביצה, מלח, חומר תפיחה (E450II), סודה לשתייה.

סימון תזונתי

ב-100 גרם
אבקה

מוכן

אנרגיה (קלוריות)

350

180

סך השומנים (גרם) מתוכם:

3

1.5

חומצות שומן רוויות (גרם)

1

0.5

חומצות שומן טרנס (גרם)

פחות מ-0.5

פחות מ-0.5​

כולסטרול (מ"ג)

37

18

נתרן (מ"ג)

772

386

פחמימות (גרם) מתוכן:

50

25

מתוכן סוכרים (גרם)

2

1

כפיות סוכר

0.5

0

סיבים תזונתיים (גרם)

6

3

חלבונים (גרם)

34

17

רכיבים: קמח חיטה מלא (גולטן חיטה), קמח לבן (גלוטן חיטה), חלבון מי גבינה, גלוטן חיטה, שיבולת שועל (גלוטן), חלבון ביצה, מלח, חומר תפיחה (E450II, E500II), קינמון, ממתיק (סוכרלוז).
דילוג לתוכן